กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล คือ หนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยวและโรงแรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกิจการครอบคลุม 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน เรามีโรงแรม รีสอร์ท และวิลล่าหรู อยู่ในจุดหมายปลายทางชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วโลก และยังมีวิทยาลัยการโรงแรมที่นำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์

ส่วนธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต้อนรับ นับเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทเพิ่งเริ่มลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ซึ่งเราตั้งใจที่จะให้บริการอย่างเต็มความสามารถในทุกธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำแก่ลูกค้า

ธุรกิจหลักของดุสิตธานี

ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต และวิลล่าหรู

ดุสิตฯ มีบริการโรงแรมและที่พักที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละการเดินทาง ครอบคลุมตั้งแต่ ไลฟ์สไตล์โฮเทล โรงแรมหรูครบวงจร จนถึงวิลล่าหรูระดับไฮเอนด์

ธุรกิจการศึกษา

ดุสิต ฮอสปิทาลิตี้ เอ็ดดูเคชั่น เป็นผู้นำในการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และกำลังขยายการเติบไปในระดับภูมิภาค ด้วยความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลก

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุกโครงการเป็นไปเพื่อต่อยอดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลัก รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ระยะสั้นให้กับบริษัทอีกด้วย

ธุรกิจอาหาร

รังสรรอาหารจากธรรมชาติ ไม่เน้นการปรุงแต่ง เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับประทาน ด้วยแนวคิดในการนำเสนอความเป็นเอเชียให้คนทั่วโลกได้ลิ้มลอง

ธุรกิจการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อยอดความเชี่ยวชาญที่มีในธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์ของเรา

3 กลยุทธ์หลักเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้แก่ ความสมดุล การเติบโต และการกระจายความเสี่ยง เพื่อสร้างประสบการณ์อันหลากหลายให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ถือหุ้น

สมดุล

มีความสมดุลของรายได้ภายในประเทศและรายได้จากต่างประเทศ รวมถึงมีความสมดุลของการรับจ้างบริหารโรงแรม และโรงแรมที่เป็นเจ้าของเอง

เติบโต

เพิ่มจำนวนห้องให้มากกว่าเท่าตัวจากของเดิมภายในปี 2564 และขยายกิจการให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ของรูปแบบการให้บริการที่พัก

กระจายความเสี่ยง

ธุรกิจใหม่ๆ จะมีสัดส่วนรายได้อย่างน้อย 10%ของรายได้ทั้งหมดภายในปี 2567