รางวัลและความสำเร็จ

รางวัล ESCO Project Award 2020