ธุรกิจการศึกษา

จากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งดุสิต ที่ต้องการจะผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการของดุสิตธานีให้ครอบคลุมทั่วจุดหมายปลายทางชั้นนำ รวมถึงป้อนอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี ขึ้นในกรุงเทพ ในปี 2546 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการโรงแรมชั้นนำในภูมิภาค

ถ้าต้องการ จะให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของโลกแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่พนักงาน

ท่านผู้หญิงชนัตถ์

จากรากฐานที่แข็งแกร่งดังกล่าว กลุ่มธุรกิจการศึกษายังคงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ขยายกิจการไปยังต่างประเทศ และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในเครือฯ เพื่อมอบความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ลองสัมผัสถึงการทำงานที่แท้จริงในวิชาชีพ รวมถึงให้โอกาสแก่นักศึกษาในการทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่มดุสิตธานีอีกด้วย

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะสร้างให้วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันที่นำเสนอหลักสูตรทางด้านวิชาการและการฝึกอบรมในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีคุณภาพที่ดีและใหญ่ที่สุดในโลก สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติในปัจจุบันได้ ดุสิต ฮอสปิตาลิที้ เอ็ดดูเคชัน (Dusit Hospitality Education) จึงตั้งเป้าที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของผู้ที่เข้ามาเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อให้ทุกคนมีทางเลือก และสามารถประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในการทำงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยไม่ต้องมีอุปสรรคด้านศึกษา

ปัจจุบัน Dusit Hospitality Education ประกอบด้วย วิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งสองวิทยาเขต คือ กรุงเทพฯ และพัทยา Dusit Hospitality Management College ในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยการโรงแรมที่บูรณาการเข้ากับโรงแรมดุสิตดีทู ฟอร์ด มะนิลา และยังร่วมกับสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดตั้งโรงเรียนสอนประกอบการทำอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ในกรุงเทพ นอกจากนี้ Dusit Hospitality Education ยังมองหาโอกาสในการขยายกิจการไปเปิดวิทยาลัยในประเทศ ออสเตรเลีย ศรีลังกา และจุดหมายปลายทางชั้นนำอื่นๆ ของโลก

Dusit Hospitality Education

เราผลิตบุคลากรคุณภาพป้อนสู่เครือดุสิตและอุตสาหกรรมโดยรวม