ธุรกิจอาหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงแบบต่อยอดจากธุรกิจหลัก เราตั้งเป้าที่จะทำให้รายได้จากธุรกิจใหม่มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวมภายในปี พ.ศ. 2567 โดยธุรกิจใหม่ จะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากความเชี่ยวชาญกว่า 70 ปีของเราในการดำเนินธุรกิจโรงแรม การรับจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ทำให้เราหันไปลงทุนในธุรกิจอาหาร ซึ่งเน้นเรื่องของการผลิต รับจับเลี้ยง เปิดร้านอาหาร และจัดทำผลิตภัณฑ์อาหารไทยคุณภาพสูงเจาะกลุ่มตลาดต่างประเทศ

  • 10%

    รายได้จากธุรกิจใหม่

    ของรายได้รวมภายในปี พ.ศ. 2567

  • 70+

    ปี จากความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงแรม

    ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงแรม การรับจัดเลี้ยงขนาดใหญ่

สร้างมาตรฐาน

เพื่อควบคุมต้นทุน จัดหาวัตถุดิบ และสร้างมาตรฐานในการปรุงอาหารรสชาติยอดเยี่ยมให้ได้ตามสูตรที่ควรจะเป็น ให้กับแผนกอาหารและเครื่องดื่มของเครือดุสิต โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ทั่วโลก

ชื่อเสียงของดุสิต

เราจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของดุสิตเป็นใบเบิกทาง

เทคโนโลยีด้านอาหาร

เราจะใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอาหาร เช่น การใช้เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากโปรตีนพืช และผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่

เชื่อมกับดุสิต เอ็ดดูเคชั่น

สร้างโอกาสในการเรียนรู้ศาสตร์ด้านอาหารและเทคโนโลยีอาหาร


ดุสิต ฟูดส์

นำเอเชียสู่สายตาชาวโลก

บริษัท ดุสิต ฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาจากการต่อยอดประสบการณ์อันเชี่ยวชาญในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มของดุสิตธานี เพื่อลงทุนในธุรกิจอาหารที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูง หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอาหาร การจัดหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่วิทยาลัยดุสิตธานี และการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ รวมถึงวางจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ของดุสิต ฟูดส์ คือการนำรสชาติอาหารไทยและอาหารของเอเชียไปแนะนำให้ชาวโลกได้รู้จัก ผ่าน 4 หลักการคือ เพื่อสุขภาพที่ดี มีความเป็นธรรมชาติ ปลอดสารเคมี และช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการขยายวิสัยทัศน์ของดุสิต ในการให้บริการที่น่าประทับใจจากแรงบันดาลใจที่มาจากวัฒนธรรมไทยอันงดงาม

ต่อมาในช่วงต้นปี 2562 ดุสิตฟูดส์ยังได้ลงทุนในบริษัท เอ๊บพิคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าตลาดด้านการจัดทำอาหารกลางวันคุณภาพสูงให้กับโรงเรียนนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ กลุ่มดุสิตฯ ยังมีธุรกิจร้านอาหารแบบสแตนอะโลนภายใต้สองแบรนด์ ได้แก่ ร้านอาหารบ้านดุสิตธานี ที่ซอยศาลาแดง และร้านอาหารสุขภาพแนวธรรมชาติที่มีชื่อว่า “คาวาอิ” โดยล่าสุด บริษัท เอ๊บพิคิวร์ เคเทอริ่ง ยังได้ซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เคเทอเรอ เพื่อขยายกิจการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนนานาขาติในเวียดนามด้วย

ธุรกิจอาหารที่เราไปลงทุน

ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการจัดเลี้ยง และการให้บริการ อันมีคุณภาพ