ราคาหลักทรัพย์

SET : DUSIT
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
- -%
ปรับปรุงเมื่อ 28 ต.ค. 2564 14:00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
84,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.95 / 6,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.90 / 16,100
ราคาเปิด
9.90
วันก่อนหน้า
9.95
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.80 - 9.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.95 - 11.10