งบการเงิน / คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ขนาดไฟล์ 895.33 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
ขนาดไฟล์ 369.29 KB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564