ธุรกิจการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริการอื่นๆ

ประกอบด้วยเครื่องมือทางการเงิน และการลงทุนในธุรกิจบริการอื่นๆ ที่สามารถสร้างรายได้และต่อยอดจากความเชี่ยวชาญเดิมที่มีอยู่