ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม
-

Corporate Quiet Period

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

KKPS/BofA 2021 Thailand Investment Conference

-

Corporate Quiet Period

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปี 2564

-

Corporate Quiet Period

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2564

Roadshow กับกองทุนในประเทศ จัดโดย บล.กสิกรไทย

Opportunity Day

-

Corporate Quiet Period

ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ปี 2564

หมายเหตุ: วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง