เลื่อนเพื่อดู

ผลการดำเนินงาน

อันโดดเด่นของกลุ่มดุสิตธานี
70+

ปี ประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม

300+

จำนวนโรงแรม รีสอร์ทและวิลล่า

ที่อยู่ในการดูแล

60+

จำนวนโรงแรมที่รอเปิดดำเนินการ

29+

ปี ประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษา

ข่าวล่าสุด

ติดตามการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเรา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Dusit Pulse
กรกฎาคม 2565
งบการเงิน
2Q65
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
2Q65
Corporate Presentation
1H2565

ความยั่งยืน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งทางบกและทางน้ำ

การดำเนินงานด้านสังคม

สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่สังคมโดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ทั่วถึงในทุกชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

ร่วมงานกับเรา

เราตระหนักดีว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับพนักงานเป็นหลักและเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในการมอบประสบการณ์พิเศษให้กับแขกของเราที่สะท้อนถึงการต้อนรับแบบไทยอย่างแท้จริง
อ่านเพิ่มเติม