เลื่อนเพื่อดู

ผลการดำเนินงาน

อันโดดเด่นของกลุ่มดุสิตธานี
70+

ปี ประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม

300+

จำนวนโรงแรม รีสอร์ทและวิลล่า

ที่อยู่ในการดูแล

60+

จำนวนโรงแรมที่รอเปิดดำเนินการ

27

ปี ประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษา

ข่าวล่าสุด

ติดตามการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเรา

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี / ฟอร์ม 56-1
2563
Dusit Pulse
พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน
3Q64
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
3Q64
Corporate Presentation
พฤศจิกายน 2564

ความยั่งยืน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งทางบกและทางน้ำ

การดำเนินงานด้านสังคม

สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่สังคมโดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ทั่วถึงในทุกชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

ร่วมงานกับเรา

เราตระหนักดีว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับพนักงานเป็นหลักและเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในการมอบประสบการณ์พิเศษให้กับแขกของเราที่สะท้อนถึงการต้อนรับแบบไทยอย่างแท้จริง
อ่านเพิ่มเติม