การจัดซื้อจัดหาอย่างรับผิดชอบ

ชีวิตที่ดีเริ่มด้วยการกินที่ดี นั่นเป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการอาหารที่มีมาตรฐานสูงสุดในโรงแรมและรีสอร์ทของเรา โดยดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลมุ่งเน้นการจัดซื้อจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบท้องถิ่นที่เพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์และมีจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา

ความยั่งยืนในการดำเนินงาน

ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลตั้งปณิธานที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขประเด็นความท้าทายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาเรื้อรังของระบบเกษตรกรรมในประเทศไทย เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยและระบบวิถีเกษตรอินทรีย์สามารถเติบโตได้ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมมือกับกลุ่มเกษตกรภายใต้โครงการ สามพรานโมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรที่ตั้งมั่นบนพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม โดยเราเริ่มซื้อข้าวที่ปลูกแบบอินทรีย์และปราศจากสารเคมีโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นมาใช้ใน และมีแผนที่จะให้โรงแรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจัดซื้อจัดหาข้าวออร์แกนิกมาใช้ในโรงแรม ปัจจุบันเราเริ่มดำเนินโครงการนำร่องที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยาและโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เพื่อที่จะศึกษาและขยายผลการรับซื้อข้าวออร์แกนิคโดยตรงจากเกษตรไปยังทุกโรงแรมทั่วประเทศต่อไป

สวนผักอินทรีย์

โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร, โรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี, โรงแรมดุสิตธานีมักตัน เซบู, โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เริ่มจัดทำสวนเกษตรอินทรีย์ภายในบริเวณโรงแรม ทำให้เชพของเราสามารถนำวัตถุดิบที่สดและปราศจากสารเคมีมาใช้ในการประกอบอาหารให้แก่แขกและพนักงานของเราได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยลดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งวัตถุดิบซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้อีกด้วย

การจัดหาจากท้องถิ่น

เมื่อคุณรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่โรงแรมในเครือดุสิตฯ คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น คุณสามารถลิ้มรสกาแฟท้องถิ่นที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส มูนไรส์ บีช รีสอร์ท ฟู้โกว๊ก หรือค็อกเทลสูตรใหม่และของว่างที่ทำจากส่วนผสมพื้นเมืองในหมู่เกาะมัลดีฟส์ ที่เชฟเรารังสรรค์มาให้คุณลองทุกวันในช่วง Happy Hour ที่โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นต้น

การปกป้องสัตว์ป่า

การค้าสัตว์ป่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั่วโลกและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งในแต่ละปีปัญหาระดับโลกที่เร่งด่วนนี้ ส่งผลให้สัตว์ที่เปราะบางสูญพันธุ์ ทำลายวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนชนบท ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอีกด้วย ในฐานะที่ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลยึดมั่นหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิก World Travel and Tourism Council (WTTC) เราจึงมั่นใจว่าการดำเนินงานของเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย