ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศถือเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของการผนวกเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินงานตามความจำเป็น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนในการดำเนินงาน

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลกำหนดนโยบายลดการใช้พลังงานเป็นแนวทางการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการดำเนินงานของเรา โดยมีโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดเป็นสองเสาหลักในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ด้วยตระหนักว่าธุรกิจโรงแรมนั้นใช้ทรัพยากรน้ำในปริมาณมาก ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าทัดเทียมในระดับสากล ทุกโรงแรมของเราดำเนินงานภายใต้มาตรการการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประสิทธิภาพ และมีการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรน้ำแก่พนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอ

การลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ในปี 2561 เรามุ่งมั่นที่จะกำจัดพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในโรงแรมและรีสอร์ทภายในเครือดุสิตทั่วโลก เราเริ่มจากการหยุดใช้หลอดและขวดน้ำพลาสติกในห้องพัก ปัจจุบันเรากำลังปรับแนวทางการดำเนินงาน โดยจะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทนพลาสติกให้มากที่สุด

การลดการเกิดขยะอาหาร

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลกำลังดำเนินการหาวิธีการป้องกันและลดปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้นในภัตตาคารของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่ประสบความสำเร็จและโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น โรงแรม ดุสิตธานีหัวหินและดุสิตธานีอาบูดาบี นำโปรแกรมการลดปริมาณขยะอาหารจากบริษัท Winnow Technology มาใช้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวช่วยวัดปริมาณเศษอาหาร ประเมินการประหยัดต้นทุนจากการลดอาหารที่เหลือทิ้ง และวางแผนการลดอาหารที่ถูกทิ้งไปมากที่สุด โรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร ได้ร่วมมือกับ Egyptian Food Bank ในการบรรจุและส่งมอบอาหารที่เหลือจากงานแต่งงานและงานอีเวนต์ของโรงแรมให้กับผู้รับผลประโยชน์ของโครงการ และโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ได้ลงทุนจัดซื้อเครื่องหมักขยะอาหาร ซึ่งผลพลอยได้ที่ออกมานั้นสามารถนำไปใช้ในสวนเกษตรอินทรีย์ของโรงแรมอีกด้วย