โครงการดุสิต สไมล์

ยิ้มกว้างสำหรับอนาคตที่สดใส

เราภูมิใจที่ได้ร่วมกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย (Operation Smile Thailand) ส่งมอบช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ให้แก่เยาวชน โดยโครงการนี้ได้พัฒนาเป็นโครงการการกุศลระดับสากลที่บริษัทในเครือได้เข้ามามีส่วนร่วม

Operation Smile เป็นองค์กรระดับโลกที่ระดมพลังผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการมากที่สุด

โครงการดุสิต สไมล์ ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งมอบค่าใช้จ่ายช่วยเหลือในการผ่าตัดแล้ว แต่ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ให้แก่แขกที่มาพักคู่ค้าทางธุรกิจและพนักงานของเราผ่านการฝึกอบรมการเยี่ยมชมภารกิจการร่วมมือกับภาครัฐและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ในปี 2562 โครงการดุสิต สไมล์ ได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวน 619,193.41 บาท และทีมปฏิบัติการ Operation Smile ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วจำนวน 758 รายในประเทศไทย