การปกป้องคุ้มครองเด็ก

ทุกปี เด็กกว่า 5.5 ล้านคนทั่วโลกถูกบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณี ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลในฐานะผู้อยู่ในธุรกิจบริการในระดับสากลเชื่อว่าเราต้องทำอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยให้เด็กทุกคนมีความปลอดภัยในชุมชนของพวกเขา

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้นำในประเทศไทยในการเข้าร่วม The Code ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ทางเพศในธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวและเพื่อสร้างบรรทัดฐานสำหรับนักเดินทางว่าการค้าประเวณีและการแสวงหาประโยชน์จากเด็กนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับและผู้กระทำผิดจากอาชญากรรมเหล่านี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

เราได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมของ The Code ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการให้ข้อมูลในห้องพักแก่แขกผู้เข้าพัก ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลมั่นใจว่าพนักงาน ผู้จัดการ และลูกค้าของโรงแรมแต่ละแห่งตระหนักถึงปัญหานี้และรู้วิธีการรายงานกรณีที่น่าสงสัยว่ามีการกระทำผิด

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ thecode.org