ราคาหลักทรัพย์

SET : DUSIT
เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
+0.15 1.52%
ปรับปรุงเมื่อ 27 พ.ค. 2565 12:10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
159,110
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.00 / 69,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.95 / 7,100
ราคาเปิด
9.95
วันก่อนหน้า
9.85
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.95 - 10.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.75 - 11.10