งบการเงิน / คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ขนาดไฟล์ 629.69 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 383.28 KB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565