รางวัลและความสำเร็จ

โรงแรมดุสิตธานี อาบู ดาบี - WHAT'S ON ABU DHABI AWARDS 2021 (Benjarong: Favourite Asian Restaurant)
โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน - Amazing Thailand Safety and Health Administration Plus (SHA Plus+)
โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน - Thailand MICE Venue Standard (TMVS) - Thailand Convention and Exibition Bureu (TCEB)
ดุสิตธานี ลูบิแพลนเทชั่น รีสอร์ท - Tripadvisor Traveler’s Choice Awards
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ - ASEAN MICE Venue Standard (AMVS)
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ - 5 Stars Accommodation Standard for Tourism Hotel
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ - 2021 Customer Review Awards from Agoda.com
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ - สถานประกอบกิจการ ประเภท ร้านอาหาร สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19, Cafe Soi
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ - COVID Free Setting Thai Stop Covid & Plus
โรงแรมดุสิต ดีทู ดาเวา - Agoda 2021 Customer Review Awards
โรงแรมดุสิต ดีทู ดาเวา Sluurpy - Madayaw Café
โรงแรมดุสิต ดีทู ดาเวา Sluurpy - Benjarong Davao