วิสัยทัศน์, พันธกิจ และคุณค่าหลักของดุสิต

วิสัยทัศน์


ภูมิใจใน ความเป็นไทย
มอบบริการจากใจอันงดงาม สร้างความประทับใจทั่วโลก

พันธกิจ


สร้างประสบการณ์เหนือ
ความคาดหมาย... ตลอดเวลา

คุณค่าหลักของดุสิต

  • "เราใส่ใจ" กับทุกคน
  • "เราเต็มที่" กับทุกสิ่ง
  • "เราทำได้" ทุกทุกอย่าง