ภาพรวมของบริษัท

ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการอันมีเอกลักษณ์แบบไทย ขยายสู่การสร้างประสบการณ์อันแสนพิเศษใน 5 สายธุรกิจ

ปัจจุบัน กลุ่มดุสิตธานี เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการบริการและท่องเที่ยว ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจ โดยสายธุรกิจหลักของเราคือ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีทั้งรูปแบบการเป็นเจ้าของเอง รับจ้างบริหาร และขายแฟรนไชส์โรงแรม รีสอร์ท และวิลล่าหรู ในจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลก ในขณะที่อีก 4 สายธุรกิจรองประกอบด้วย ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต้อนรับ